Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Bøye substantiv

fido.png

Fyll inn riktige ord.

I fleirtal får hankjønnsorda endingane -ar og -ane.

Døme: ein båt – båten –båtar – båtane

Oppgåve A:

Bøy desse hankjønnsorda:

bil
sykkel
by
hund

I fleirtal får hokjønnsorda endingane -er og -ene.

Døme: ei høne – høna – høner – hønene

Oppgave B:

Bøy desse hokjønnsorda:

hytte
jakke
lykt
gate

I fleirtal får inkjekjønnsorda inga ending i ubestemt form fleirtal og endinga -a i bestemt form fleirtal.

Døme: eit eple – eplet – eple – epla

Oppgave C:

Bøy desse inkjekjønnsorda:

hus
dyr
bord
bilete
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies