Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Petter Dass

petter_dass.jpg

Flere av de mest kjente salmedikterne våre skrev i barokken. Petter Dass er en av dem. Han ble født på Helgelandskysten og arbeidet som sogneprest på Alstahaug.

Petter Dass var opptatt av å lære vanlige folk om kristendommen. Martin Luthers katekismus er en lang religiøs tekst som er vanskelig å lære utenat. Dass laget melodi og vers til katekismen, slik at den ble lettere å huske. Dermed kunne vanlige folk bli kjent med den lutherske kristendommen. Selv de som ikke kunne lese eller ikke hadde råd til dyre bøker, kunne lære seg salmene til Petter Dass utenat.

Petter Dass skrev også en bok om landsdelen sin, «Nordlands trompet». Den blir regnet som hovedverket hans. Her skildrer han den mektige naturen og det barske og godlynte folket i Nordland. Han beskriver landsdelens beliggenhet, dyreliv, værforhold og næringsliv. Han skriver om havet i storm, han forteller om forlis og druknede mennesker.

Det fortelles også at når nordlendingene dro til Bergen for å selge fisk, kjøpte de med seg «Herr-Petter-dikt». Mange år etter at Petter Dass døde, hadde båter fra Nordland sørgebånd i mastene.

Test deg selv.

Test hvor mye du har fått med deg av det du nettopp leste.

1. Hvor var Petter Dass født?

 

2. Hvilken betydning fikk det at Petter Dass skrev Luthers katekisme på vers?

 

3. Hva er det viktigste diktverket til Petter Dass?

 

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies