Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Hvilken fortellerstemme brukes her?

mallard.png

Både romaner og noveller er fortellinger. Romaner er lange fortellinger og noveller korte. I en fortelling er det alltid en fortellerstemme. De to vanligste måtene å fortelle på er å bruke en jeg-forteller eller en tredjeperson-forteller.

En jeg-forteller forestiller ofte en av hovedpersonene i teksten. Jeg-personen forteller da historien fra «innsiden» og tar del i handlingen.

En tredjeperson-forteller forestiller en som betrakter handlingen utenfra, og som beskriver alt og alle for oss.

Velg riktig svar.

Klarer du å se hvilken fortellerstemme som er brukt i de neste eksemplene?

«Tredje dagen ville Askeladden i vei. 'Ja, du!', sa de to eldste, 'du skal vel klare det, du som aldri har vært utom stuedøra!'»

1. Hvilken fortellerstemme har vi å gjøre med her?

«Det var en varm dag på stranden. Ikke et vindpust å kjenne, og kjølende skygge fra skyene var helt fraværende.»

2. Hvilken fortellerstemme har vi å gjøre med her?

«Gym var det eneste faget jeg likte. Jeg var en av de beste i klassen i fotball, dødball og kanonball. Helt til vi fikk herr Karlsen.»

3. Hvilken fortellerstemme har vi å gjøre med her?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies