Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Bøye verb

lesa.png

Infinitiv er nemneforma av verbet. Verb som har «å» framfor seg, står i infinitiv:

å køyre, å gå

Infinitiv kan anten ende på -a eller -e:

å lese – å lesa, å skrive – å skriva

I ordlista er dei skrivne med -e, men begge formene er tillatne.

 

Det finst to hovudgrupper av verb: svake og sterke verb.

Svake verb har oftast

ending i presens (notid)

ending i preteritum (fortid)

Døme:

å danse – dansar – dansa – har dansa

å kjøpe – kjøper – kjøpte – har kjøpt

Sterke verb har oftast

inga ending i presens

inga ending i preteritum

vokalskifte i preteritum

Døme:

å skrive – skriv – skreiv – har skrive


Sorter verba.

Legg sterke og svake verb i dei riktige haugane.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies