Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Afften Psalme – Dorothe Engelbretsdotter

dorothe.jpg

Dorothe Engelbretsdotter brukte mange metaforer - språklige bilder - i salmene sine. Hva betyr metaforene nedenfor?

Dagen viker og går bort,
luften bliver tykk og sort,
solen alt har dalet platt,
det går mot den mørke natt.

Tiden sakte lister seg,
glasset rinner, stanser ei;
døden oss i hælen går,
evigheten forestår.

La din sterke englevakt
på mitt leie give akt,
at min søvnetunge kropp
skades ei av Satans tropp.

Så jeg arme ormesekk
ikke vekkes opp med skrekk,
min husbond med barn og slekt
ta òg i din varetekt.

Fire fjele er min prakt,
hvor uti jeg bliver lagt,
med et laken og litt mer;
eier ikke så en fjær.

Verden og dens ting forgår;
jeg til herlighet oppstår
når Gud ved basunens lyd
kaller meg til evig fryd.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies