Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Hva kan du om vikingtida?

viking_1.jpg

Les kapittel 6 i boka og svar på spørsmålene.

1. Munker og nonner som opplevde å bli herjet med av vikingene, trodde gjerne det var ...


2. Mange vikinger bosatte seg i landene de reiste til og giftet seg med ...


3. Vikingene hadde et velutviklet rettssystem, med rådslaging og forhandlinger på tinget. Hvordan straffet man lovbrytere på det gamle vikingtinget?


4. Hvem ble holdt ansvarlig for et drap i det norrøne samfunnet?


5. Hva betyr mytologi?


6. Du har sikkert hørt om Odin, Tor og Frøya. Men hvordan vet vi at det var disse gudene vikingene trodde på?


7. Ble Eddadiktene skrevet med runeskrift eller latinske bokstaver?


8. Hva handler diktet Voluspå om?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies