Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Opplysningstiden

opplysningstid_2.jpg

I begynnelsen av 1700-tallet oppstår en ny epoke som kalles opplysningstiden. Idealet er nå å dyrke den menneskelige fornuft. Kunnskap og opplysning skal gjøre alle mennesker i stand til å tre ut av uvitenhetens mørke.

Det er særlig i Frankrike og England at disse ideene får gjennomslagskraft. Men norske prester og embetsmenn lar seg inspirere til å beskrive landskap og folkeliv i Norge, ikke som Petter Dass ved hjelp av diktning, men saklig og vitenskapelig.

«Norske Selskab» i København, med Johan Nordahl Brun som en av frontfigurene, var dessuten opptatt av nye tanker som nasjonal frihet og folkestyre i Norge.

Test deg selv.

Hvor mye fikk du med deg av det du nettopp leste?

1. Når oppstår opplysningstiden?

 

2. Hva var opplysningstidens mennesker opptatt av?

 

3. Hvordan lot norske prester og embetsmenn seg inspirere av opplysningstidens tankegods?

 

4. Hvem var Johan Nordahl Brun?

 

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies