Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Kan du stole på all informasjon?

kildekritikk_1.png

Hør hva medieforsker Anders Fagerjord sier om saklighet og nett.

Fagerjord_sakpreget_tekst_paanett.mp3

HUSK:

Å være KILDEKRITISK vil si å være opptatt av at informasjonskilden du bruker,
er til å stole på.

At noe eller noen er SERIØSE, vil si at de er pålitelige.

Velg riktig svar.

1. Hvorfor er det ekstra viktig å være kildekritisk på nett?

2. Er det mer vrøvl presentert som fakta på Internett enn i andre medier?

3. Er det som står i avisen, alltid helt sant?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies