Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Språkhistorie 1900–40

1900-1940.png

Etter oppløsningen av unionen med Sverige i 1905 ble striden stadig hardere mellom de som kjempet for landsmål (det vi i dag kaller nynorsk) og de som ønsket riksmål (et mer dansk-klingende skriftmål enn dagens bokmål). Målstriden ble på mange måter en konflikt mellom land og by, bønder og embetsmenn.

Landsmålet hadde stor framgang i skolene og i kirken, og det bekymret riksmålstilhengerne. Det nye testamentet var blitt oversatt til landsmål i 1899, og flere dagsaviser på landsmål så dagens lys.

På et landsmålskurs på Elverum i 1908 ble det lagt en plan for hvordan de to skriftspråkene kunne nærme seg hverandre. Møtedeltakerne mente at ingen av partene var tjent med målstriden, og foreslo en del endringer i rettskrivingen som gjaldt ord og uttrykk som var felles for de to skriftspråkene.

I tiden fram til 1917 ønsket styresmaktene at Norge skulle ha ett felles skriftspråk, og mange komiteer ble nedsatt for å arbeide med dette.

I 1930-årene fortsatte myndighetene tilnærmingen mellom nynorsken og bokmålet. Her lå kimen til «samnorsken», en blanding av de to målformene.

Test deg selv

Hvor mye har du fått med deg av det du nå har lest?

1. Hvilken innvirkning hadde oppløsningen av unionen med Sverige i 1905 på den norske målstriden?

2. Hva skjedde på landsmålskurset på Elverum i 1908?

3. Hva jobbet norske styresmakter med i tiden fram til 1917?

4. Hva skjedde utover 30-tallet?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies