Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Palatalisering

10_palatelisering_liten.jpg

Hør på setningen:

«Ein villj mannj med ein hannjhonnj i bannj og ettj spannj folljt med vannj.»

10_palatelisering_hannjhonnj.mp3

Dobbeltkonsonantene ll og nn blir uttalt med j-lyd: llj og nnj.

Vi kaller dette språklige kjennemerket for palatalisering (av latin: palatum = gane).

Hvilke av disse ordene inneholder palatalisering?

10_palatelisering_ball_palatal.mp3

10_palatelisering_hund_ikkepalatal.mp3

10_palatelisering_hund_palatal.mp3

10_palatelisering_ball_ikkepalatal.mp3

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies