Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Inn i et nytt århundre

10_forhistorie_streik_400.jpg

Theodor Kittelsen: Streik, 1879. Legg merke til hvordan arbeiderne står ydmyke i skyggen til venstre.
Hvem er det som har makten her? (Foto: O. Væring)

7. juni 1905 vedtar Stortinget at unionen med Sverige er oppløst. Norge er nå et selvstendig land og i forandring fra bondesamfunn til industrisamfunn.

Nye samfunnsklasser vokser fram på slutten av 1800-tallet: industriarbeiderne og fabrikkeierne. Arbeiderne krever at de skal få mer igjen for slitet i fabrikkene, og organiserer seg for å få gjennomslag for kravene sine om bedre arbeidsforhold og høyere lønn.

Noen av kravene blir etter hvert innfridd. I 1915 kommer loven om ti timers arbeidsdag. Åttetimers-dagen og retten til en ukes ferie med lønn blir innført i 1919. Arbeiderne får også rett til å motta penger fra staten når de blir syke.

Test deg selv.

Hva har du fått med deg av det du nettopp leste?

1. Når vedtok Stortinget at unionen med Sverige var oppløst?

2. Hvordan utviklet det norske samfunnet seg i tiden rundt unionsoppløsningen?

3. Hvorfor organiserer arbeiderne seg på slutten av 1800-tallet?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies