Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Kebabnorsk

10_sosiolekter_kebabnorsk.jpg

Unge fra innvandrerbydeler har sin helt særegne språklige sjargong. Tonefallet er litt stakkato, litt røffere enn i vanlig norsk dagligtale. Man dropper småord for å effektivisere, hunkjønns- og intetkjønnsord blir ofte hankjønn, og verbet står feil i forhold til "vanlig" norsk. Samtidig bruker man mange lånord fra andre språk, blant annet engelsk, spansk, kurdisk og arabisk.

Denne talemåten skyldes ikke at ungdommene strever med å snakke norsk. Tvert imot kan de veksle mellom sjargongen og "vanlig norsk", viser forskning. Som all annen sjargong er dette en lek med språket for å markere identitet og gruppetilhørighet. Mange etnisk norske ungdommer har også adoptert talemåten, og forskerne mener en ny sosiolekt er i ferd med å vokse fram på tvers av etniske skillelinjer.

I Norge kalles denne sjargongen litt sleivete for «kebabnorsk». Språkforskerne foretrekker «multi-etnolekt».

Test deg selv

Hva leste du nettopp?

1. Hva kjennetegner måten ungdommer fra innvandrerbydeler snakker på?

2. Hvorfor har ungdommene sin helt særegne språklige sjargong?

3. Hvilke språk har gitt mange lånord til ungdomssjargongen?

4. Hva kaller språkforskerne måten ungdommene snakker på?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies