Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Dokumentar og fiksjon

10_film_dokumentar.png

© Getty, jian wan

Innen film finnes det to hovedkategorier: fiksjonsfilm og dokumentarfilm.

Fiksjonsfilm er oppdiktede fortellinger, mens dokumentarfilm tar sikte på å vise fram virkeligheten.

Dokumentarfilm fungerer derfor på samme måte som saktekst.

Hvilke av disse eksemplene kan kategoriseres som dokumentarfilm?

Hvilke av disse eksemplene kan kategoriseres som fiksjonsfilm?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies