Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Samisk

saga_samisk.png

Her kan du lære noen samiske ord og uttrykk, og høre hvordan de uttales.

«God dag»: Bures 6_2_1_1_b_god_dag_sam

«Hvordan har du det?»: Movt manná? 6_2_1_1_b_Hvordan_har_sam

«Jeg elsker deg»: Mun ráhkistan du. 6_2_1_1_b_Jeg_elsker_sam

«Hei, jeg heter …»: Hei, mu namma lea … 6_2_1_1_b_Hei_jeg_sam

«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10»: okta, guokte, golbma, njeallje, vihtta, guhtta, čieža, gávcci, ovcci, logi 6_2_1_1_b_tallene_sam

Lytt til det samiske uttrykket, og skriv inn hva det heter på norsk.

6_2_1_1_god dag samisk

6_2_1_1_jeg elsker samisk

6_2_1_1_aatte samisk

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies