Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Realisme og naturalisme

saga_Ekstrem naturalisme.png

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen, 1888/89, Nasjonalgalleriet (Wikimedia Commons)

Les teksten.

Naturalismens forfattere så de samme problemene som realistene, men tvilte på at det var mulig å endre skjevhetene i samfunnet. Naturalistene beskriver en håpløs verden, hvor menneskenes skjebne er styrt av arv og miljø.

Hvilke av ordene nedenfor er typiske for naturalismen?

Marker ordene som kjennetegner BÅDE realismen og naturalismen.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies