Sagaserien gir deg:

• få komponenter
• en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter
• kronologisk litteraturhistorie
• ryddige og brukervennlige bøker.
• fokus på sjangerlære
• mer sakprosa
• flere norske og nordiske tekster
• enda flere og bedre oppgaver

Sagaserien består av:

• ei grunnbok per trinn
• ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka.
  Leseboka inneholder også oppgaver
• grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom
  hele ungdomsskolen
• lærerveiledning på nettet og i papirutgave
• fyldig nettressurs
• digital bok som kan benyttes på interaktive tavler, pc og nettbrett.

Menneskesinnet

saga_Menneskesinnet.png

Friedrich Nietzsche

Nyromantikerne var ikke så interessert i samfunnet. De var mer opptatt av følelser og psykologi, og mange følte at livet var meningsløst.


Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche lanserte slagordet «Gud er død». Det moderne mennesket trengte ikke kristen moral, men tro på seg selv og sine egne evner, hevdet han. Nietzsche trodde på det sterke mennesket, «overmennesket».


Knut Hamsun var også av den oppfatning at hvert menneske var overlatt til seg selv. Han syntes ikke det var litteraturens oppgave å løse samfunnsproblemer. I 1890 skrev han et foredrag hvor han kritiserte eldre forfattere som Henrik Ibsen og Alexander Kielland. For Hamsun var den realistiske diktningen «puslete» og uinteressant. Det som interesserte ham, var menneskesinnet.

Hva fikk du med deg av innholdet i teksten du nettopp leste?

1. Hvilket slagord lanserte den tyske filosofen Friedrich Nietzsche?

2. Hva mener Nietzsche vi skal tro på i stedet for Gud?

3. Hvilken oppgave mente Hamsun at litteraturen hadde?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies